Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders

Informatiebronnen

Registers natuurlijke personen

Inkomsten en vermogen

Routering elektronische exploten

e-Derdenbeslag

Elektronisch publiceren

Beslagregister

SendSecure

SNG maakt privacygevoelige informatie veilig beschikbaar voor gerechtsdeurwaarders, partijen in het publieke domein en aanpalende organisaties.

SNG is een communicatieplatform van betekenis in het overheidsdomein. De informatie die erop te vinden is, helpt de deelnemers om hun werk snel, efficiënt, accuraat en tegen lage kosten uit te voeren. Door excellente bedrijfsvoering en betrouwbare dienstverlening hebben de deelnemers gemak van de services van SNG.

services

Services die SNG faciliteert zijn veelal gebaseerd op in wetten vastgelegde bevoegdheden van deurwaarders.

SNG beschikt over de volgende services:

Informatiebronnen

Registers personen

BRP

1

PIVA-V

1

Buitenland

1

Handelsregister

1

Inkomsten en vermogen

UWV Polis

1

e-VOI

1

Belastingdienst

1

VISH

1

RDW

1

Centraal Insolventieregister

1

Centraal Curatele- en bewindregister

1

Multum in Parvo

Het credo van SNG is Multum in Parvo, wat staat voor veel in weinig. Bij het inrichten van informatie-uitwisselingen en processen zet SNG ICT op een intelligente manier in. Daardoor is SNG in staat om haar services met bescheiden middelen op een efficiënte manier te realiseren.

Routering elektronische exploten

e-Derdenbeslag

1

Elektronisch publiceren

1

SNG durft ambitieus te zijn en streeft ernaar een belangrijk communicatieplatform in het overheidsdomein te worden.

Registers

Beslagregister

1

Voor meer informatie over services van SNG, ga naar Downloads.

Bekijk onderstaande animaties.

Bestaande en nieuwe services van SNG

Hoe werkt Schuldenwijzer?

Initiatieven

SNG heeft het initiatief genomen voor verschillende uitwisselingen die hebben geresulteerd in services van SNG.

SNG is ook initiatiefnemer van:

Vacatures