SNG bedenkt en ontwikkelt effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

Met onze expertise op het snijvlak van invordering, schulden en informatisering werken we vanuit de inhoud aan oplossingen voor informatiseringsvraagstukken. We zorgen sinds 1995 voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders, lokale overheden en organisaties in het publieke domein. Veelal op in wetten vastgelegde bevoegdheden. We hebben een duurzame samenwerking met stakeholders in dit domein en geven sinds 2020 ook invulling aan voorzieningen en functionaliteiten in overheidsprogramma’s.

Samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders is essentieel voor ons, om oplossingen aan te laten sluiten op functionele processen. We brengen helderheid in informatieketens en ontwikkelen totaalconcepten die de samenleving verbeteren. We committeren ons aan onze opdracht en vanuit samenwerking boeken we resultaat.

Actueel

Blijf op de hoogte en volg de laatste ontwikkelingen van SNG.

Werken bij

Werken bij SNG 

… is betrokken zijn. Gedreven werken aan uiteenlopende vraagstukken, ook maatschappelijke, met invloed op het leven van burgers. We doen dat op eigenzinnige wijze en laten daadkracht zien in onze oplossingen. De menselijke maat is een belangrijke waarde in onze aanpak. Zo hebben we burgers inzage gegeven in hun schulden met het platform Schuldenwijzer.

… is samenwerken. We realiseren onze ambities samen, want samen bereiken we meer. We vormen we een sterk team waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen en uitdagen. Met aandacht voor jou. Wij stellen de mens centraal. We zijn allemaal anders en je mag bij ons jezelf zijn.

… is inspirerend. De diversiteit en dynamiek in ons werkveld maken dat we continue in beweging zijn. We zijn generalisten met specialismen. Dat vraagt wat van jou en van ons allemaal. We bieden je de ruimte jezelf te ontwikkelen.

… is kwaliteit. Niet goed is opnieuw, je zet je in voor de missie en je geeft niet op. We willen de puzzel duurzaam kunnen oplossen en trots zijn op ons resultaat.