SNG bedenkt en ontwikkelt effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

Met onze expertise op het snijvlak van invordering, schulden en informatisering werken we vanuit de inhoud aan oplossingen voor informatiseringsvraagstukken. We zorgen sinds 1995 voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders, lokale overheden en organisaties in het publieke domein. Veelal gebaseerd op in wetten vastgelegde bevoegdheden. Sinds 2020 geven we ook invulling aan generieke ketenvoorzieningen en functionaliteiten in overheidsprogramma’s.

Om tot een oplossing te komen, is de context van vraagstukken voor ons heel belangrijk. Domeinexpertise en samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders is essentieel om de context goed te doorgronden. Onze specialisten zijn ervaren in het dynamische speelveld, hebben een meedenkende houding met een kritische blik waarbij inhoud, resultaat en kwaliteit voorop staan. We brengen helderheid in informatieketens en realiseren duurzame oplossingen.