SNG bedenkt en ontwikkelt effectieve oplossingen voor complexe informatiseringsvraagstukken van maatschappelijke aard.

Met onze expertise op het snijvlak van invordering, schulden en informatisering werken we vanuit de inhoud aan oplossingen voor informatiseringsvraagstukken. We zorgen sinds 1995 voor het digitaal veilig ontsluiten van privacygevoelige informatie voor gerechtsdeurwaarders, lokale overheden en organisaties in het publieke domein. Veelal gebaseerd op in wetten vastgelegde bevoegdheden. Sinds 2020 geven we ook invulling aan generieke ketenvoorzieningen en functionaliteiten in overheidsprogramma’s.

Om tot een oplossing te komen, is de context van vraagstukken voor ons heel belangrijk. Domeinexpertise en samenwerking met opdrachtgevers en stakeholders is essentieel om de context goed te doorgronden. Onze specialisten zijn ervaren in het dynamische speelveld, hebben een meedenkende houding met een kritische blik waarbij inhoud, resultaat en kwaliteit voorop staan. We brengen helderheid in informatieketens en realiseren duurzame oplossingen.

Werken bij

Werken bij SNG 

… is betrokken zijn. Gedreven werken aan uiteenlopende en maatschappelijke vraagstukken. We doen dat op onze eigen wijze. De menselijke maat is een belangrijke waarde in onze oplossingen.

… is samenwerken. We realiseren onze ambities samen, want samen bereiken we meer. We vormen we een sterk team waarin we elkaar ondersteunen, aanvullen en uitdagen. We zijn allemaal anders en je mag bij ons jezelf zijn.

… is inspirerend. De diversiteit en dynamiek in ons werkveld maken dat we continue in beweging zijn. Dat vraagt wat van jou en van ons allemaal. We zijn generalisten met specialismen en bieden ruimte jezelf te ontwikkelen.

… is kwaliteit. Niet goed is opnieuw, je zet je in voor de missie en je geeft niet op. We willen de puzzel duurzaam kunnen oplossen en trots zijn op ons resultaat.